Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie II konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarzadowe

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Stara Kamienica, dnia 12.02. 2008 r. Wójt Gminy Stara Kamienica OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Informacja dot. wykazu 01/08- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 12 LUTEGO 2008 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 01/08 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY OBEJMUJĄCY: 1. lokal mieszkalny nr 2 w Kromnowie 32a; 2. lokal mieszkalny nr...

Informacja o zawarciu umowy na realizację zadania pn.: „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy”

Stara Kamienica, 12.02.2008r. Informacja o zawarciu umowy znak sprawy: ZP-340/1/08 Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w dniu 12.02.2008r. została zawarta umowa na realizację zadania pn.: „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy” z firmą: ...

Rozstrzygnięcie przetargu na CIT

Stara Kamienica 04.02.2008r. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU znak sprawy: ZP-340 /1/08 Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Starej Kamienicy informuje, że w dniu 04.02.2008r. został ...

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarzadowe

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe. Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe w sferze: • propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, • upowszechniania...

ZARZADZENIE NR 63/2007

ZARZADZENIE NR 63/2007 WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA Z DNIA 11 GRUDNIA 2007 ROKU

Zatrzymaj banner przewijany