Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Komunikaty zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Postanowienie - zaopiniować negatywnie obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na budowie lokalnej sieci wodociągowej w Starej Kamienicy – obszar na „Górce”

Komunikaty

Stara Kamienica,21.07.2006 r. RRG.OŚ.7627/12-3/06 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst...

czytaj więcej o Postanowienie - zaopiniować negatywnie obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na budowie lokalnej sieci wodociągowej w Starej Kamienicy – obszar na „Górce” »

Zawiadomienie o sesji w dniu 28.07.2006r.

Komunikaty

Rada Gminy Stara Kamienica z a w i a d a m i a, że: w dniu 28 lipca 2006 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kamienicy odbędzie się sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad: 1.Przedstawienie porządku obrad sesji. 2.Wybór sekretarza obrad sesji. 3.Informacja...

czytaj więcej o Zawiadomienie o sesji w dniu 28.07.2006r. »

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

Komunikaty

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojcieszycach 1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania § 1 ust 1 pkt.1-5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r w sprawie wymagań,...

czytaj więcej o Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej »

Oferta pracy

Komunikaty

Zespół Szkół Publicznych w Starej Kamienicy zatrudni w Gimnazjum nauczyciela języka angielskiego w wymiarze 12 godzin dydaktycznych tygodniowo. Wymagane kwalifikacje: studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej oraz przygotowanie...

czytaj więcej o Oferta pracy »

Realizacja: IDcom.pl