Stanowiska

Wójt Gminy

Informacje

Wójt Gminy - Zofia Świątek

Wójt Gminy Stara Kamienica

Skarbnik Gminy

Informacje

Skarbnik Gminy - Dorota Łazarewicz

Skarbnik Gminy Stara Kamienica

Z-ca Wójta Gminy

Informacje

Z-ca Wójta Gminy - Mariusz Marek

Z-ca Wójta Gminy Stara Kamienica

Sekretarz

Informacje

Sekretarz - Sylwia Domańska-Mośko

Sekretarz Gminy Stara Kamienica

Zastępca Skarbnika

Informacje

Zastępca Skarbnika - Magdalena Jabłońska

Z-ca Skarbnika Gminy Stara Kamienica

Podinspektor ds. organizacyjnych

podinspektor ds płac i świadczeń rodzinnych, płac i ZUS

Z-ca kierownika USC, inspektor ds obsługi sekretariatu i archiwum

inspektor ds wymiaru podatków

podinspektor ds obsługi Rady Gminy

podinspektor ds. ewidencji ludności

podinspektor ds księgowości podatkowej

podinspektor ds gospodarki nieruchomościami

podinspektor ds. planowania przestrzennego i geodezji

kierownik ds kultury i promocji

podinspektor ds działalności gospodarczej i kontroli wewnętrznej

Inspektor ds. infrastruktury, zarządzania kryzysowego i OC

Inspektor ds. monitorowania i współpracy w zakresie realizacji projektów unijnych

Podinspektor ds rozliczeń finansowo księgowych

Podinspektor ds ochrony środowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2008 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 30014
27 listopada 2017 15:29 (Mariusz Marek) - Usunięcie stanowiska: inspektor ds świadczeń rodzinnych, pełnomocnik WG ds profilaktyki i uzależnień.
27 listopada 2017 15:19 (Mariusz Marek) - Zmiana danych stanowiska: Zastępca Skarbnika.
27 listopada 2017 15:18 (Mariusz Marek) - Zmiana danych stanowiska: Sekretarz.
Zatrzymaj banner przewijany