Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o przesunięciu terminu zebrania wiejskiego w Wojcieszycach

Sołtys sołectwa Wojcieszyce i n f o r m u j e, że

Informacja o przesunięciu terminu zebrania wiejskiego w Starej Kamienicy

Sołtys sołectwa Stara Kamienica i n f o r m u j e, że

INFORMACJA o cenach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 12 grudnia 2017r. do 09 czerwca 2018r.

INFORMACJA Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, iż w dniu 12.12.2017r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180). W związku z powyższym działając na podstawie art. 9 ust. 1 i 3 w/w ustawy informujemy,...

Informacja dotycząca naboru wniosków o dofinansowanie usługi polegającej na demontażu, transporcie, unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica na 2017rok

INFORMACJA dot. dofinansowania do realizacji usługi polegającej na demontażu, transporcie, unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica. Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocł

Zatrzymaj banner przewijany