Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Komunikaty zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

I N F O R M A C J A

Komunikaty

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 11 GRUDNIA 2007 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE GMINY STARA KAMIENICA WYKAZ NR 06/07 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY...

czytaj więcej o I N F O R M A C J A »

O B W I E S Z C Z E N I E

Komunikaty

Stara Kamienica , 11 .12. 2007 r. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 129 poz. 902) – Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, iż rozpoczęto procedurę przyjęcia „Programu usuwania wyrobów...

czytaj więcej o O B W I E S Z C Z E N I E »

ZARZADZENIE NR 63/2007

Komunikaty

ZARZADZENIE NR 63/2007 WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA Z DNIA 11 GRUDNIA 2007 ROKU

czytaj więcej o ZARZADZENIE NR 63/2007 »

O B W I E S Z C Z E N I E

Komunikaty

Piechowice, 20 .11. 2007 r. RG,OŚ 7625/ 440 /2007 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE Na podstawie art. 32 ust. 2, art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska – Burmistrz Miasta Piechowic informuje o umorzeniu postępowania w sprawie...

czytaj więcej o O B W I E S Z C Z E N I E »

Informacja o zawarciu umowy na zadanie pt."Termomodernizacja budynku B ZSP w Starej Kamienicy"

Komunikaty

Stara Kamienica, 17.09.2007r. Informacja o zawarciu umowy znak sprawy: ZP-340/8/07 Wójt Gminy Stara Kamienica informuję, że w dniu 14.09.2007 r została zawarta umowa na wykonanie zadania pt. ,, Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy ” z...

czytaj więcej o Informacja o zawarciu umowy na zadanie pt."Termomodernizacja budynku B ZSP w Starej Kamienicy" »

Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie pn: ,,Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy ”

Komunikaty

Stara Kamienica 07.09.2007r. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU znak sprawy: ZP-340 /8/07 Informuję, że w dniu 07.09.2007r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy ” ...

czytaj więcej o Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie pn: ,,Termomodernizacja budynku B Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy ” »

Informacja dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku ,,B” Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy”

Komunikaty

Stara Kamienica, 27.08.2007r. Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica 41 Tel./ Fax. 075 75 14 337 e-meil: starakamienica@starakamienica.pl adres internetowy: www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienica I N F O R M A C J A Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla...

czytaj więcej o Informacja dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku ,,B” Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy” »

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2007r. Gmina Stara Kamienica

Komunikaty

Wójt Gminy Stara Kamienica podaje do wiadomości sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za II kwartał 2007r.

czytaj więcej o Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2007r. Gmina Stara Kamienica »

Realizacja: IDcom.pl