Komunikaty - archiwum

Informacja dot. wykazu 01/08- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

I N F O R M A C J A
WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 12 LUTEGO 2008 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 01/08 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY OBEJMUJĄCY:
1. lokal mieszkalny nr 2 w Kromnowie 32a;
2. lokal mieszkalny nr 2 w Kopańcu 54
3. działka nr 43/4 o pow. 0,08 ha w Wojcieszycach.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

WYKAZ DOSTĘPNY JEST DO WGLĄDU W GODZINACH PRACY URZĘDU.
INFORMACJI UDZIELA REFERAT ROZWOJU GMINY, POKÓJ NR 3, TEL. (075) 75-14-149.

Wójt Gminy
(-) Wojciech Poczynek
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1916
05 marca 2008 00:35 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany