Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Komunikaty zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

BUDOWA LOKALNEJ SIEĆI WODOCIĄGOWEJ W STAREJ KAMIENICY-OBSZAR „NA GÓRCE” - wybór najkorzystniejszej oferty

Komunikaty

BUDOWA LOKALNEJ SIEĆI WODOCIĄGOWEJ W STAREJ KAMIENICY-OBSZAR „NA GÓRCE” Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Budowa lokalnej sieci wodociągowej w Starej Kamienicy – Obszar na Górce „ znak postępowania ZP340/7/2006. Postępowanie zakończone. WYBÓR...

czytaj więcej o BUDOWA LOKALNEJ SIEĆI WODOCIĄGOWEJ W STAREJ KAMIENICY-OBSZAR „NA GÓRCE” - wybór najkorzystniejszej oferty »

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 52/06

Komunikaty

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 52/06 WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Stara Kamienica. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08...

czytaj więcej o Z A R Z Ą D Z E N I E NR 52/06 »

ZAŁACZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 52/06

Komunikaty

ZAŁACZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 52/06 WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA Z DNIA 25 PAXDZIERNIKA 2006 ROKU W Y K A Z Nr 06/06 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Wójt Gminy Stara Kamienica...

czytaj więcej o ZAŁACZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 52/06 »

ZARZĄDZENIE NR 51/06

Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR 51/06 WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz....

czytaj więcej o ZARZĄDZENIE NR 51/06 »

Unieważnienie przetargu ZP-340/9/06

Komunikaty

Unieważnienie przetargu znak sprawy: ZP-340/9/06 Na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 informuję, że w dniu 18.10.2006r. został unieważniony przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Odbudowa mostu do młyna polnego w Starej Kamienicy zlokalizowanego na działce nr 431”...

czytaj więcej o Unieważnienie przetargu ZP-340/9/06 »

Informacja dot. przetargu na wykonanie zadania pn.: BUDOWA LOKALNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W STAREJ KAMIENICY – OBSZAR „ NA GÓRCE”

Komunikaty

Stara Kamienica, 06.09.2006r. Znak sprawy: ZP340/7/2006 Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica 41 Tel./ Fax. 075 75 14 337 e-meil: starakamienica@neostrada.pl adres internetowy: www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienica I N F O R M A C J A Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia...

czytaj więcej o Informacja dot. przetargu na wykonanie zadania pn.: BUDOWA LOKALNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W STAREJ KAMIENICY – OBSZAR „ NA GÓRCE” »

Informacja o zawarciu umowy na „Wykonanie prac badawczo – poszukiwawczych docelowych ujęć wód podziemnych na terenie miejscowości Mała Kamienica”

Komunikaty

Stara Kamienica, 12.09.2006r. Informacja o zawarciu umowy znak sprawy: ZP-340/1/06 Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w dniu 08.09.2006r. została zawarta umowa na „Wykonanie prac badawczo – poszukiwawczych docelowych ujęć wód podziemnych na terenie miejscowości...

czytaj więcej o Informacja o zawarciu umowy na „Wykonanie prac badawczo – poszukiwawczych docelowych ujęć wód podziemnych na terenie miejscowości Mała Kamienica” »

Informacja o zawarciu umowy na dostawę i instalację sprzętu na wyposażenie sali gimnastycznej w ramach projektu INTERREG IIIA

Komunikaty

Stara Kamienica, 07.09.2006r. Informacja o zawarciu umowy znak sprawy: ZP-340/4/06 Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w dniu 25.08.2006r. została zawarta umowa na dostawę i instalację sprzętu na wyposażenie sali gimnastycznej w ramach projektu INTERREG IIIA „Euroregionalny...

czytaj więcej o Informacja o zawarciu umowy na dostawę i instalację sprzętu na wyposażenie sali gimnastycznej w ramach projektu INTERREG IIIA »

Informacja o zawarciu umowy na dostawę sprzętu w ramach projektu INTERREG IIIA

Komunikaty

Stara Kamienica, 06.09.2006r. Informacja o zawarciu umowy znak sprawy: ZP-340/6/06 Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w dniu 01.09.2006r. została zawarta umowa na dostawę sprzętu w ramach projektu INTERREG IIIA „Poprawa stanu wyposażenia sprzętowego ochotniczych straży...

czytaj więcej o Informacja o zawarciu umowy na dostawę sprzętu w ramach projektu INTERREG IIIA »

Realizacja: IDcom.pl