Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Komunikaty zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym, układem komunikacji,...

czytaj więcej o Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Komunikaty

Stara Kamienica, 02.03.2007r. RRG.OŚ.7627/1/07 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz. 1071, z p. zm) oraz art. 46a ust. 1 i a ...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania »

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce

Komunikaty

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 ze zm.) zawiadamiam o...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce »

Zarządzenie nr 05/07 Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nr 2/07 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 05/07 WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA Z DNIA 20 LUTEGO 2007 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Stara Kamienica. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca...

czytaj więcej o Zarządzenie nr 05/07 Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nr 2/07 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży »

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe

Komunikaty

Stara Kamienica, 7 lutego 2007 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe. Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe w sferze: · propagowania...

czytaj więcej o Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe »

Unieważnienie przetargu

Komunikaty

Stara Kamienica, 5 lutego 2007 r. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Remont mostu nr 8 w Starej Kamienicy wraz z remontem drogi gminnej Stara Kamienica –...

czytaj więcej o Unieważnienie przetargu »

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Komunikaty

Data i godzina wydania: 23.01.2007 - godz. 08:37 Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych Wrocław OSTRZEŻENIE Nr 7 Zjawisko: Intensywne opady śniegu Stopień zagrożenia: 2 (w skali 2-stopniowej) Ważność: od godz. 18:00 dnia 23.01.2007 do godz. 22:00 dnia 24.01.2007 Obszar: Województwo...

czytaj więcej o OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE »

Realizacja: IDcom.pl