Program współpracy na 2017

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr 53/2016 z dnia 07.11.2016r. poddaje pod konsultacje społeczne projekt rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Informacje...

Zatrzymaj banner przewijany