Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Komunikaty (2006) zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Informacja o zawarciu umowy na "Odbudowa mostu do młyna polnego w Starej Kamienicy zlokalizowanego na działce nr 431"

Komunikaty

Stara Kamienica, 28.11.2006r. Informacja o zawarciu umowy znak sprawy: ZP-340/9/06 Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w dniu 10.11.2006r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na "Odbudowa mostu do młyna polnego w Starej Kamienicy zlokalizowanego na działce...

czytaj więcej o Informacja o zawarciu umowy na "Odbudowa mostu do młyna polnego w Starej Kamienicy zlokalizowanego na działce nr 431" »

Informacja o zawarciu umowy na "Budowa lokalnej sieci wodociągowej w Starej Kamienicy- obszar na Górce" -

Komunikaty

Stara Kamienica, 28.11.2006r. Informacja o zawarciu umowy znak sprawy: ZP-340/7/06 Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w dniu 07.11.2006r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na "Budowa lokalnej sieci wodociągowej w Starej Kamienicy- obszar na Górce"...

czytaj więcej o Informacja o zawarciu umowy na "Budowa lokalnej sieci wodociągowej w Starej Kamienicy- obszar na Górce" - »

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu INTERREG III A

Komunikaty

Stara Kamienica, 20.11.2006r. Informacja o zawarciu umowy znak sprawy: ZP-340/8/06 Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w dniu 09.11.2006r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu INTERREG III A pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Barcinku" z firmą:...

czytaj więcej o Informacja o zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu INTERREG III A »

Dot. zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę.

Komunikaty

Stara Kamienica , dnia 15.11.2006r. GMINA STARA KAMIENICA R.F. 3054/20/06 BANKI Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę. W związku z prośbą zainteresowanych banków przesunięciem terminu na złożenie oferty Wójt Gminy Stara Kamienica informuje,...

czytaj więcej o Dot. zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę. »

Informacja o przedłużeniu składania ofert przetargowych na zadanie pn.: „Remont dachu na budynku komunalnym w miejscowości Kopaniec 88 – usuwanie skutków powodzi”.

Komunikaty

Stara Kamienica, 16.11.2006r. Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica 41 Tel./ Fax. 075 75 14 337 e-meil: starakamienica@neostrada.pl adres internetowy: www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienica I N F O R M A C J A Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego...

czytaj więcej o Informacja o przedłużeniu składania ofert przetargowych na zadanie pn.: „Remont dachu na budynku komunalnym w miejscowości Kopaniec 88 – usuwanie skutków powodzi”. »

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę

Komunikaty

Stara Kamienica , dnia 07.11.2006 . R.F. 3054/11/06 BANKI Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę. Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.19 poz.177 z późn.zm./ Wójt Gminy Stara Kamienica S K...

czytaj więcej o Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę »

BUDOWA LOKALNEJ SIEĆI WODOCIĄGOWEJ W STAREJ KAMIENICY-OBSZAR „NA GÓRCE” - wybór najkorzystniejszej oferty

Komunikaty

BUDOWA LOKALNEJ SIEĆI WODOCIĄGOWEJ W STAREJ KAMIENICY-OBSZAR „NA GÓRCE” Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Budowa lokalnej sieci wodociągowej w Starej Kamienicy – Obszar na Górce „ znak postępowania ZP340/7/2006. Postępowanie zakończone. WYBÓR...

czytaj więcej o BUDOWA LOKALNEJ SIEĆI WODOCIĄGOWEJ W STAREJ KAMIENICY-OBSZAR „NA GÓRCE” - wybór najkorzystniejszej oferty »

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 52/06

Komunikaty

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 52/06 WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Stara Kamienica. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08...

czytaj więcej o Z A R Z Ą D Z E N I E NR 52/06 »

Realizacja: IDcom.pl