Urząd Gminy Stara Kamienica

zapraszamy na stronę Gminy Stara Kamienica::Informacja Turystyczna w Artystycznej Galerii Izerskiej **** tel 786 119 153
Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

27 lipca 2017 13:04 (Mariusz Marek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: Ogloszenie o zamówieniu Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie...: Dodanie załącznika [formularze_przewozy_2017_2018.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2017 13:04 (Mariusz Marek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: Ogloszenie o zamówieniu Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie...: Dodanie załącznika [orientacyjny_rozklad_jazdy1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2017 13:04 (Mariusz Marek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: Ogloszenie o zamówieniu Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie...: Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2017 13:03 (Mariusz Marek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: Ogloszenie o zamówieniu Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie...: Dodanie załącznika [siwz_przewozy_2017_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2017 10:55 (Maria Dyrek) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy: wykaz 03/17 nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy: Dodanie załącznika [wykaz_3.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2017 08:31 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: Komunikat o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...: Dodanie załącznika [uniewaznienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2017 21:45 (Mariusz Marek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: Ogłoszenie o zamówieniu: : Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie...: Dodanie załącznika [formularze_przewozy_2017_2018.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2017 21:44 (Mariusz Marek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: Ogłoszenie o zamówieniu: : Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie...: Dodanie załącznika [orientacyjny_rozklad_jazdy1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2017 21:44 (Mariusz Marek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: Ogłoszenie o zamówieniu: : Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie...: Dodanie załącznika [siwz_przewozy_2017_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2017 21:44 (Mariusz Marek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: Ogłoszenie o zamówieniu: : Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie...: Dodanie załącznika [ogloszenie_przewozy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2017 15:23 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: Komunikat o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...: Dodanie załącznika [uniewaznienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2017 15:02 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie...: Dodanie załącznika [informacja_z_otw_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:59 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Dodanie załącznika [10_formularz_oferty+zalaczniki.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:59 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Dodanie załącznika [9_orientacyjny_przedmiar_robot.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:58 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Dodanie załącznika [8_stwior.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:57 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Dodanie załącznika [7_schemat_rozmieszczenia_elem_oddymiania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:56 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Dodanie załącznika [rysunki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:52 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Dodanie załącznika [opisarchitektura.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:30 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Dodanie załącznika [pw_konstrukcja.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:29 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Dodanie załącznika [pw.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:27 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Dodanie załącznika [31_errata_do_pb_zamiennego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:26 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Usunięcie załącznika [31_errata_do_pb_zamiennego.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:26 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Dodanie załącznika [31_errata_do_pb_zamiennego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:25 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Usunięcie załącznika [31_errata_do_pb_zamiennego.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:24 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Dodanie załącznika [31_errata_do_pb_zamiennego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:20 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Dodanie załącznika [pb.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:17 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Dodanie załącznika [2_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2017 14:16 (Ewelina Maciuszonek) Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM...: Dodanie załącznika [1_ogloszenie_o_zamowieniu_bzp_554430n2017_z_20072017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2017 13:55 (Bożena Sawicka) Uchwały Rady Gminy 2014-2018: XXXIV.226.2017r. z dnia 28 czerwca 2017r- w sprawie zmiany do uchwały budżetowej...: Dodanie załącznika [zal3_inwestycje_2017r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2017 13:55 (Bożena Sawicka) Uchwały Rady Gminy 2014-2018: XXXIV.226.2017r. z dnia 28 czerwca 2017r- w sprawie zmiany do uchwały budżetowej...: Dodanie załącznika [zal2_wydatki_2017r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2017 13:55 (Bożena Sawicka) Uchwały Rady Gminy 2014-2018: XXXIV.226.2017r. z dnia 28 czerwca 2017r- w sprawie zmiany do uchwały budżetowej...: Dodanie załącznika [zal1_dochody_2017r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2017 13:55 (Bożena Sawicka) Uchwały Rady Gminy 2014-2018: XXXIV.226.2017r. z dnia 28 czerwca 2017r- w sprawie zmiany do uchwały budżetowej...: Dodanie załącznika [266uzmiany_w_budzecie_vi_2017r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 12:10 (Ewelina Maciuszonek) Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro: Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej...: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 12:09 (Ewelina Maciuszonek) Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro: Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej...: Usunięcie załącznika [formularz_ofertowy.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 12:03 (Ewelina Maciuszonek) Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro: Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej...: Dodanie załącznika [orientacyjny_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 12:03 (Ewelina Maciuszonek) Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro: Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej...: Dodanie załącznika [oswiadczenie_oferenta.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 12:03 (Ewelina Maciuszonek) Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro: Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej...: Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 12:02 (Ewelina Maciuszonek) Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro: Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej...: Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 11:42 (Ewelina Maciuszonek) Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro: Komunikat o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...: Dodanie załącznika [uniewaznienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 11:22 (Mariusz Marek) Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro: Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej...: Dodanie załącznika [formularz_kompleks_boisk.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 11:22 (Mariusz Marek) Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro: Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej...: Usunięcie załącznika [formularz_kompleks_boisk.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Ilość wyświetleń: 59392
Realizacja: IDcom-web.pl