Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Komunikaty zobacz aktualne »

obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przdsięwzięcia „ Budowa ujęcia wody podziemnej, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej , sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kromnów ( Kromnów Wola)”.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

 z dnia 22 lipca 2008 r.

 

 

 

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska           ( Dz.U. z 2008r.,   Nr 25, poz. 150 )  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz.1071,  z p.zm)

 podaje się  do publicznej wiadomości, że:

 

W dniu 22.07.2008r. Wójt Gminy Stara Kamienica wydał Decyzję  nr 2/2008, znak:  RRG.OŚ.7627/1-11/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa ujęcia wody podziemnej, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej , sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kromnów ( Kromnów Wola)”.

 

 

 

 

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacje są do wglądu w siedzibie tut. urzędu – Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica , pokój nr 2,  w godz. od 730 do 1430; tel. (075) 75 14 338.

 

 

 

 

                                                                 Wójt Gminy

                                                         /-/ Wojciech Poczynek                                     

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

1.      na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )

2.      na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości Kromnów,

3.      na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

      www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica.

 

 

 

Załączniki:

decyzja.doc [85 KB]
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2008 08:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 2074
23 lipca 2008 08:16 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
23 lipca 2008 08:17 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl