Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Komunikaty zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Decyzja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na remoncie istniejącej napowietrznej linii energetycznej WN 110kV S-340 Bartoszówka-Cieplice

Komunikaty

Stara Kamienica, 28.08.2006r. RRG.OŚ.7627/13-4 /06 D E C Y Z J A nr 13 /06 Na podstawie art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2006r. złożonego...

czytaj więcej o Decyzja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na remoncie istniejącej napowietrznej linii energetycznej WN 110kV S-340 Bartoszówka-Cieplice »

INFORMACJA - dot. SIWZ OSP

Komunikaty

Stara Kamienica, 11.08.2006r. Znak sprawy: ZP-340/6/06 Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica Tel./ Fax. 075 75 14 337 e-meil: starakamienica@neostrada.pl adres internetowy: www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienica I N F O R M A C J A Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia...

czytaj więcej o INFORMACJA - dot. SIWZ OSP »

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego „System wizualnej informacji turystycznej w Gminie Stara Kamienica” w ramach projektu INTERREG IIIA .

Komunikaty

Stara Kamienica, 04.08.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu znak sprawy: ZP-340/5/06 Informuję, że w dniu 02.08.2006 r został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony: „System wizualnej informacji turystycznej w Gminie Stara Kamienica” w ramach projektu INTERREG IIIA . W...

czytaj więcej o Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego „System wizualnej informacji turystycznej w Gminie Stara Kamienica” w ramach projektu INTERREG IIIA . »

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa i instalacja sprzętu na wyposażenie sali gimnastycznej w ramach projektu INTERREG IIIA „ Euroregionalny Inkubator Socjokulturowy- etap I ”

Komunikaty

Stara Kamienica, 01.08.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu znak sprawy: ZP-340/4/06 Informuję, że w dniu 22.06.2006 r został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony: Dostawa i instalacja sprzętu na wyposażenie sali gimnastycznej w ramach projektu INTERREG IIIA „ Euroregionalny Inkubator...

czytaj więcej o Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa i instalacja sprzętu na wyposażenie sali gimnastycznej w ramach projektu INTERREG IIIA „ Euroregionalny Inkubator Socjokulturowy- etap I ” »

Ogłoszenie o zawarciu umowy „Modernizacja kotłowni z wymianą kotła węglowego na kocioł opalany biomasą w Szkole Podstawowej w Barcinku”

Komunikaty

Stara Kamienica, 02.08.2006r. Zakończenie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Modernizacja kotłowni z wymianą kotła węglowego na kocioł opalany biomasą w Szkole Podstawowej w Barcinku” znak sprawy: ZP-340/02/06 Informuję,...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zawarciu umowy „Modernizacja kotłowni z wymianą kotła węglowego na kocioł opalany biomasą w Szkole Podstawowej w Barcinku” »

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego „Modernizacja kotłowni z wymianą kotła węglowego na kocioł opalany biomasą w Szkole Podstawowej w Barcinku”

Komunikaty

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Modernizacja kotłowni z wymianą kotła węglowego na kocioł opalany biomasą w Szkole Podstawowej w Barcinku” znak sprawy: ZP-340/02/06 W dniu 11.07.2006r....

czytaj więcej o Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego „Modernizacja kotłowni z wymianą kotła węglowego na kocioł opalany biomasą w Szkole Podstawowej w Barcinku” »

Unieważnienie przetargu

Komunikaty

Unieważnienie przetargu znak sprawy: ZP-340/3/06 Informuję, że w dniu 31.07.2006r. został unieważniony przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu INTERREG IIIA „Poprawa stanu wyposażenia sprzętowego ochotniczych straży pożarnych w Gminie Stara Kamienica w...

czytaj więcej o Unieważnienie przetargu »

Realizacja: IDcom.pl