Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

W załączeniu przesyłam OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE O SILNYM WIETRZE nr 4 Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu, dotyczące obszaru województwa dolnośląskiego. Przewidywany początek zjawiska: od godz. .15:00 dnia 18.01.2007 do godz.15:00 dnia 19.01 br. stopień zagrożenia: 2 (w skali 2-stopniowej). W ciągu dnia...

Wykaz nr 1/07 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy

W Y K A Z Nr 01/07 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Wójt Gminy Stara Kamienica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy: 1.Nieruchomość niezabudowana położona w Starej Kamienicy,...

Komunikat o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn:Remont budynku użyteczności publicznej – Szkoła w Starej Kamienicy - w ramach usuwania skutków powodzi, polegający na wykonaniu drenażu opaskowego przy budynku i zabezpieczeniu pomieszczeń piwnic, w tym kotłowni przed zalewaniem, z firmą

Stara Kamienica, 22.12. 2006r. Komunikat o zawarciu umowy znak sprawy: ZP-340/12/06 Informuję, że w dniu 22.12.2006 r. została zawarta umowa na wykonanie zadania pn: Remont budynku użyteczności publicznej – Szkoła w Starej Kamienicy - w ramach usuwania skutków powodzi, polegający na wykonaniu drenażu opaskowego pr ...

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego Remont budynku użyteczności publicznej – Szkoła w Starej Kamienicy - w ramach usuwania skutków powodzi, polegający na wykonaniu drenażu opaskowego przy budynku i zabezpieczeniu pomieszczeń piwnic, w tym kotłowni przed zalewaniem

Stara Kamienica, 21.12. 2006r. Rozstrzygnięcie przetargu znak sprawy: ZP-340/12/06 Informuję, że w dniu 21.12.2006 r został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony: Remont budynku użyteczności publicznej – Szkoła w Starej Kamienicy - w ramach usuwania skutków powodzi, polegający na wykonaniu drenażu opaskowego przy budynku...

Informacja o zawarciu umowy na "Odbudowa mostu do młyna polnego w Starej Kamienicy zlokalizowanego na działce nr 431"

Stara Kamienica, 28.11.2006r. Informacja o zawarciu umowy znak sprawy: ZP-340/9/06 Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w dniu 10.11.2006r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na "Odbudowa mostu do młyna polnego w Starej Kamienicy zlokalizowanego na działce nr 431-uszkodzonego w czasie powodzi w 2006...

Informacja o zawarciu umowy na "Budowa lokalnej sieci wodociągowej w Starej Kamienicy- obszar na Górce" -

Stara Kamienica, 28.11.2006r. Informacja o zawarciu umowy znak sprawy: ZP-340/7/06 Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w dniu 07.11.2006r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na "Budowa lokalnej sieci wodociągowej w Starej Kamienicy- obszar na Górce" z firmą: Technika Grzewcza i Sanitarna "HEMAX" al....

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu INTERREG III A

Stara Kamienica, 20.11.2006r. Informacja o zawarciu umowy znak sprawy: ZP-340/8/06 Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w dniu 09.11.2006r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu INTERREG III A pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Barcinku" z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane "RADBUD" Radosław...

Dot. zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę.

Stara Kamienica , dnia 15.11.2006r. GMINA STARA KAMIENICA R.F. 3054/20/06 BANKI Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę. W związku z prośbą zainteresowanych banków przesunięciem terminu na złożenie oferty Wójt Gminy Stara Kamieni ...

Informacja o przedłużeniu składania ofert przetargowych na zadanie pn.: „Remont dachu na budynku komunalnym w miejscowości Kopaniec 88 – usuwanie skutków powodzi”.

Stara Kamienica, 16.11.2006r. Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica 41 Tel./ Fax. 075 75 14 337 e-meil: starakamienica@neostrada.pl adres internetowy: www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienica I N F O R M A C J A Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w...

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę

Stara Kamienica , dnia 07.11.2006 . R.F. 3054/11/06 BANKI Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę. Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.19 poz.177 z późn.zm./ Wójt Gminy Stara Kamienica S K Ł A D A Z A P Y T A N I E O C E N Ę Na wykonanie...

Zatrzymaj banner przewijany