Komunikaty - archiwum

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektuStara Kamienica, dnia 12.02. 2008 r.
Wójt Gminy Stara Kamienica

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jednostki strukturalnej Wojcieszyce


Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce, w dniach od 20 lutego 2008 r. do 12 marca 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, w godzinach 800 - 1400

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce, odbędzie się w dniu 6 marca 2008 r. w budynku Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, o godzinie 1300

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stara Kamienica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2008 r.

Wójt Gminy
(-) Wojciech Poczynek

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1941
05 marca 2008 00:35 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany