Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Mapa strony

Urząd Gminy Stara Kamienica
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Oświadczenia majątkowe
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Struktura urzędu
Referaty
Organy
Rada Gminy
Wójt Gminy
Jednostki podległe
Gimnazja
Instytucje kultury
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego z udziałem gminy
Szkoły podstawowe
Jednostki pomocnicze
Sołectwa
Informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Uchwały Rady Gminy 2010-2014
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Statut
Strategia rozwoju
Termin, porządek obrad oraz projekty uchwał Rady Gminy
Protokoły z sesji Rady Gminy
Zarządzenia
Oświata
Budżet
Uchwała budżetowa
Zmiany w budżecie - zarządzenia i uchwały
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Sprawozdania z wykonania budżetu
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro
Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
Wybory
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Wybory uzupełniające do Rady Gminy- Barcinek 29-11-2015
Referendum ogólnokrajowe (06-09-2015)
Ławnicy 2016 -2019
Prezydenckie 2015
Prezydenckie 2010
Ławnicy 2012 - 2015
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory do Samorządu Terytorialnego 2014
Wybory do Sejmu i Senatu RP 9-10-2011 r.
Samorządowe 2010
Kontrole
Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli
Praca
Konkursy na stanowisko
Pracownicy młodociani
Środowisko naturalne
Decyzje Środowiskowe
Azbest
Gospodarka odpadami
Programy Regulaminy
Zezwolenia
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Organizacje pozarządowe
Konkurs 2012
Konkurs 2013
Konkurs 2014
Konkurs 2015
Program współprcy na 2015
Program współprcy na 2016
Program współpracy na 2017
Konkurs 2016
Konkurs 2017
Program współpracy na 2018
Konkurs 2018
Projekty Unijne
PROW
RPO
WFOŚiGW
Zarządzanie Kryzysowe
Telefony alarmowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne
Studium
MPZP Antoniów
MPZP Barcinek
MPZP Chromiec
MPZP Kopaniec
MPZP Kromnów
MPZP Mała Kamienica
MPZP Nowa Kamienica
MPZP Rybnica
MPZP Stara Kamienica
Ocena aktualności STUDIUM i MPZP
Rejestr instytucji kulury
Rejestr instytucji kulury
Podatki
Formularze
Podatki i opłaty
ŚRODKI TRANSPORTOWE
Stawki podatkowe
Formularze
Ogłoszenia
Przetargi
Oferty Inwestycyjne
Komunikaty
Aktualności
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro
Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro
Formularze
Program współpracy na 2017
FORMULARZE
Ochrona Środowiska
Ewidencja ludności
Planowanie przestrzenne
Świadczenia rodzinne
Wnioski
Oświadczenia
Fundusz alimentacyjny
Alkohole
Podatki
Informacje podatkowe dla osób fizycznych
Deklaracje podatkowe od osób prawnych
Inne formularze
Stawki podatkowe na 2016 i 2017 rok
Stawki podatkowe na 2018 rok
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom.pl