Uchwały Rady Gminy 2010-2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

LVII.349.2014 z dnia 31 lipca 2014r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Uchwała nr LVII.349.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (/t.j.Dz.U.2013 r. poz.594 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

LVII.346.2014 z dnia 31 lipca 2014r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kamienica.

Uchwała LVII. 346.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kamienica.

LVII.345.2014 z dnia 31 lipca 2014r. - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej, położonej w Małej Kamienicy.

Uchwała Nr LVII.345.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej, położonej w Małej Kamienicy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 mar

LVII.344.2014 z dnia 31 lipca 2014r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

Uchwała Nr LVII.344.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku &

Zatrzymaj banner przewijany