Uchwały Rady Gminy 2010-2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nr XLVIII.308.2013 z dnia 30 grudnia 2013r.- w sprawie zmiany do uchwały Budżetowej Gminy na rok 2013.

Uchwała nr XLVIII.308.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2013. Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013 r. poz

Nr XLVIII.307.2013 z dnia 30 grudnia 2013r.- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Uchwała Nr XLVIII. 307.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie treści art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U. z

Nr XLVIII.306.2013 z dnia 30 grudnia 2013r.- wprowadzająca zmianę do uchwały zarządzającej pobór podatku od nieruchomości oraz leśnego i rolnego w drodze inkasa.

U c h w a ł a Nr XLVIII.306.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadzająca zmianę do uchwały zarządzającej pobór podatku od nieruchomości oraz leśnego i rolnego w drodze inkasa. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.2013r.poz.594 z poźn.zm./ oraz art....

Nr XLVII.304.2013 z dnia 29 listopada 2013r. -w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała nr XLVII.304.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz.U.2013r. poz.594 z póź. zm.) oraz art.234 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...

Zatrzymaj banner przewijany