Uchwały Rady Gminy 2010-2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

LIV.333..2014 z dnia 29 maja 2014r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Uchwała nr LIV.333.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji,...

LIV.332..2014 z dnia 29 maja 2014r. - w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Stara Kamienica za 2013 rok.

Uchwała nr LIV.332.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 maja 2014 roku

Zatrzymaj banner przewijany