Uchwały Rady Gminy 2010-2014 (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

III/12/10 z dn.21.12.2010 r.w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2010.

Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r....

III/10/10 z dn.21.12.2010 r.w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości powiatu.

Uchwała Nr III / 10/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości powiatu. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.11 w związku z art.8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p

III/9/10 z dn.21.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad najmu lokali oraz zasad polityki czynszowejw mieszkaniowych zasobach Gminy Stara Kamienica

Uchwała nr III /9/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad najmu lokali oraz zasad polityki czynszowej w mieszkaniowych zasobach Gminy Stara Kamienica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

nr II dn. 14.12.2010 r. - brak uchwał

na sesji nr II/10 w dniu 14.12.2010 r. Rada Gminy nie podjęła uchwał.

nr I/7/10 z dn.2.12.2010 r.- w sprawie powołania komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr I / 7/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji Rewizyjnej. Na podstawie art.18a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm./oraz § 34 statutu gminy Stara Kamienica z dnia 30 stycznia 2004 r. opublikow

nr I/6/10 z dn.2.12.2010r.- w sprawie powołania stałej komisji Budżetowej.

Uchwała Nr I / 6 / 10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji Budżetowej. Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm./oraz § 100 ust.1 statutu gminy Stara Kamienica z dnia 30 stycznia 2004 r. opublikowanego...

nr I/5/10 z dn.2.12.2010 r.- w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

UCHWAŁA Nr I / 5/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm./oraz § 100 ust.1 statutu gminy Stara Kamienica z dnia 30 stycznia...

nr I/4/10 z dn.2.12.2010r.-w sprawie powołania stałej komisji Socjalno – Mieszkaniowej.

Uchwała Nr I / 4 / 10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji Socjalno – Mieszkaniowej. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 100 ust. 1 Statutu Gminy Stara K ...

Zatrzymaj banner przewijany