Uchwały Rady Gminy 2010-2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

LI.320..2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowej na rzecz Gminy Stara Kamienica.

U c h w a ł a nr LI.320.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowej na rzecz Gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustaw

LI.319..2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy.

U c h w a ł a nr LI.319.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku&

L.318..2014 z dnia 28 lutego 2014r. - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne

Uchwała nr L.318.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne Na...

L.316..2014 z dnia 28 lutego 2014r. -w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy.

U c h w a ł a nr L.316.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08

L.315.2014 z dnia 28 lutego 2014r. -w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy.

U c h w a ł a nr L.315.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku &nbs

XLIX.312.2014 z dnia 22 stycznia 2014r. - w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Stara Kamienica.

U c h w a ł a nr XLIX. 312.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku

XLIX.311.2014 z dnia 22 stycznia 2014r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

U c h w a ł a nr XLIX. 311.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /t.j.z 2013 r. poz.594 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala, co

Zatrzymaj banner przewijany