Uchwały Rady Gminy 2010-2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nr XLVI.298.2013 z dnia 30 października 2013r. - w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XLVI.298.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2013r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i ust.2 pkt 4, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. 2013r.poz.594 z późn. zmianami) oraz...

Nr XLVI.297.2013 z dnia 30 października 2013r. - w sprawie zmiany statutu gminy Stara Kamienica.

Uchwała nr XLVI.297.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany statutu gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013r.poz.594 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Nr XLVI.296.2013 z dnia 30 października 2013r. - w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata 2013- 2025.

Uchwała Nr XLVI.296.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata 2013- 2025. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym /t.j. Dz..U.2013r. poz.594./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.231 ustaw...

Nr XLVI.294.2013 z dnia 30 października 2013r. - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Systemu Wodociągów i Kanalizacji ,,Kamienica” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

U c h w a ł a Nr XLVI.294.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Systemu Wodociągów i Kanalizacji ,,Kamienica” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.g i lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990...

Nr XLVI.293.2013 z dnia 30 października 2013r. - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy

Uchwała nr XLVI.293.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Nr XLVI.291.2013 z dnia 30 października 2013r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała nr XLVI.291.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2013r. poz.594 z póź. zm. oraz art.234 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...

Zatrzymaj banner przewijany