Uchwały Rady Gminy 2010-2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nr XLVI.290.2013 z dnia 30 października 2013r. - zmieniająca uchwałę zarządzającą pobór podatku od nieruchomości oraz leśnego i rolnego w drodze inkasa.

U c h w a ł a nr XLVI.290..2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2013 roku zmieniająca uchwałę zarządzającą pobór podatku od nieruchomości oraz leśnego i rolnego w drodze inkasa. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.2013 poz.594 z poźn.zm./ oraz art.6 ust.12...

Nr XLVI.289.2013 z dnia 30 października 2013r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XLVI.289.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2013.r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawi

Nr XLVI.288.2013 z dnia 30 października 2013r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

Uchwała nr XLVI.288.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.

Nr XLVI.287.2013 z dnia 30 października 2013r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

Uchwała nr XLVI.287.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku

Nr XLVI.286.2013 z dnia 30 października 2013r. - w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy.

U c h w a ł a Nr XLVI.286.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku &nbs

Nr XLV.284.2013 z dnia 30 września 2013r. - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wojcieszycach.

Uchwała Nr XLV.284.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wojcieszycach. Na podstawie art. 18 ust. 2

Nr XLV.283.2013 z dnia 30 września 2013r. - zmiany do uchwały budżetowej gminy Stara Kamienica na rok 2013.

Uchwała nr XLV.283.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2013. Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013 r.

Nr XLV.282.2013 z dnia 30 września 2013r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek

Uchwała Nr XLV.282 .2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U....

Nr XLV.281.2013 z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz zasad udzielania bonifikat przy ich sprzedaży.

Uchwała Nr XLV.281.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz zasad udzielania bonifikat przy ich sprzedaży. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 l

Zatrzymaj banner przewijany