Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Uchwały Rady Gminy 2010-2014 zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

LII.330..2014 z dnia 8 kwietnia 2014r. - w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Uchwały Rady Gminy 2010-2014

Uchwała Nr LII.330.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2013r. poz.594...

czytaj więcej o LII.330..2014 z dnia 8 kwietnia 2014r. - w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. »

LI.329..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata 2014- 2025.

Uchwały Rady Gminy 2010-2014

Uchwała Nr LI.329.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata 2014- 2025. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym...

czytaj więcej o LI.329..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata 2014- 2025. »

LI.325..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Uchwały Rady Gminy 2010-2014

U c h w a ł a nr LI.325.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Na podstawie art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst...

czytaj więcej o LI.325..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. »

LI.324..2014 z dnia 31 marca 2014r. - zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

Uchwały Rady Gminy 2010-2014

U c h w a ł a nr LI.324.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia...

czytaj więcej o LI.324..2014 z dnia 31 marca 2014r. - zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. »

LI.323..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

Uchwały Rady Gminy 2010-2014

U c h w a ł a nr LI.323.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie...

czytaj więcej o LI.323..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. »

LI.322..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

Uchwały Rady Gminy 2010-2014

U c h w a ł a nr LI.322.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie...

czytaj więcej o LI.322..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. »

LI.321..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowych na rzecz Gminy Stara Kamienica.

Uchwały Rady Gminy 2010-2014

U c h w a ł a nr LI.321.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowych na rzecz Gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie...

czytaj więcej o LI.321..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowych na rzecz Gminy Stara Kamienica. »

Realizacja: IDcom.pl