Uchwały Rady Gminy 2010-2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

LII.330..2014 z dnia 8 kwietnia 2014r. - w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Uchwała Nr LII.330.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 8 kwietnia 2014r.

LI.329..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata 2014- 2025.

Uchwała Nr LI.329.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Star

LI.326..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Kamienica.

U c h w a ł a nr LI.326.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Kamienica.

LI.325..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

U c h w a ł a nr LI.325.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Na podstawie art.7 ust.1

LI.324..2014 z dnia 31 marca 2014r. - zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

U c h w a ł a nr LI.324.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ust

LI.323..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

U c h w a ł a nr LI.323.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy

LI.322..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

U c h w a ł a nr LI.322.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku &nb

LI.321..2014 z dnia 31 marca 2014r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowych na rzecz Gminy Stara Kamienica.

U c h w a ł a nr LI.321.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowych na rzecz Gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia

Zatrzymaj banner przewijany