Uchwały Rady Gminy 2010-2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

nr I/1/10 z dn.2.12.2010r.- w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała nr I / 1/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ t.j.Dz.U.z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 W wyniku głos

Zatrzymaj banner przewijany