Uchwały Rady Gminy 2010-2014 (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XVII/128/11 z dn.20.12..2011r. - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Systemu Wodociągów i Kanalizacji ,,Kamienica” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

U c h w a ł a Nr XVII/128/11 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Systemu Wodociągów i Kanalizacji ,,Kamienica” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.g i lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r....

XVII/127/11 z dn.20.12..2011r. - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

U c h w a ł a XVII/ 127/11 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /t.j.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

XVI/126/11 z dn. 9.12.2011r - w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata 2011- 2024

Uchwała Nr XVI/ 126/2011 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata 2011- 2024 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym /t.j:Dz.U 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust....

XV/124/2011 z dn. 29.11.2011r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata 2011- 2024

Uchwała Nr XV/ 124 /2011 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica na lata 2011- 2024 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym /t.j:Dz.U 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230...

XV/122/2011 z dn. 29.11.2011r. -w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchylenia części uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Stara Kamienica

U c h w a ł a Nr XV/122/2011 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchylenia części uchwały w sprawie zasad i tryb

XV/121/2011 z dn. 29.11.2011r. -w sprawie uchylenia części uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie gminy Stara Kamienica.

U c h w a ł a Nr XV/121 /2011 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia części uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz

XV/120/2011 z dn.29.11.2011r. -zmieniająca uchwałę zarządzającą pobór podatku od nieruchomości oraz leśnego i rolnego w drodze inkasa.

U c h w a ł a nr XV/120/2011 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę zarządzającą pobór podatku od nieruchomości oraz leśnego i rolnego w drodze inkasa. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z poźn.zm./ oraz art.6...

XV/119/2011 z dnia 29.11.2011r. -w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr XV/119/2011 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz...

Zatrzymaj banner przewijany