Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja - WYKAZ NR 05/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 05/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY OBEJMUJĄCY: • Nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalno gospodarczym i drewnianą szopą, położoną...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica.

Stara Kamienica, dnia 26.09.2011r. RRG.OŚ.7627/3-1/ 2011 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica. Zgodnie z art. 61...

Informacja dotycząca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:„Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica

Stara Kamienica, dnia 06.09.2011r. RRG.OŚ.7627/3/ 2011 Obwieszczenie Wójt Gminy Stara Kamienica podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie...

O G Ł O S Z E N I E składanie ofert na wykonywanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Stara Kamienica w sezonie zimowym 2011/2012

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica zwraca się z prośbą do podmiotów gospodarczych składanie ofert na wykonywanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Stara Kamienica w sezonie zimowym 2011/2012 zgodnie z wymaganymi standardami tj.: a. odśnieżanie jezdni, b. posypywanie jezdni w przypadku wystąpienia...

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na...

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na...

Ogłoszenie o naborze na stanowiska w Urzędzie Gminy Stara Kamienica - Projekt KL

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA W URZĘDZIE GMINY STARA KAMIENICA Urząd Gminy Stara Kamienica ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska: - Kierownik projektu - Specjalista ds. rekrutacji i rozliczeń Stanowiska dotyczą projektu pt. „Produkt lokalny Gminy Stara Kamienica” realizowanego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie...

DZIEŃ ZIEMII

Zbliżają się kolejne obchody Światowego Dnia Ziemi ‘2011 Początki obchodów Dnia Ziemi na świecie sięgają roku 1970, kiedy to aktywiści z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane 22 kwietnia akcje Dniem Ziemi. Sukces tego pomysłu stał się zaczynem dorocznych obchodów, które wypromował Gaylord...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe.

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe. Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe w sferze: propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, upowszechniania kultury,...

Zatrzymaj banner przewijany