Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

wykaz nr 04/14 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 04 GRUDNIA 2014 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ

wykaz nr 03/14 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia nr 57/2014 Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 06 października 2014 roku W Y K A Z NR 03/14

Informacja o podaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 22 SIERPNIA 2014 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 02/14 - NIERUCHOMOŚCI P

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

Stara Kamienica, 19 sierpnia 2014 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Barcinek.

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, Stara Kamienica i Wojcieszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, Stara Kamienica i Wojc

Zatrzymaj banner przewijany