Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja - WYKAZ NR 07/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 19 GRUDNIA 2011 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOM

Informacja - WYKAZ NR 06/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 14 LISTOPADA 2011 ROKU

Informacja - WYKAZ NR 05/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 05/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY OBEJMUJĄCY: • Nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalno gospodarczym i drewnianą szopą, położoną...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica.

Stara Kamienica, dnia 26.09.2011r. RRG.OŚ.7627/3-1/ 2011 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica. Zgodnie z art. 61...

Informacja dotycząca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:„Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie Stara Kamienica

Stara Kamienica, dnia 06.09.2011r. RRG.OŚ.7627/3/ 2011 Obwieszczenie Wójt Gminy Stara Kamienica podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów” w Gminie...

Zatrzymaj banner przewijany