Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

za pośrednictwem „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie”

w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

 

1.                         Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” - limit dostępnych środków: : 800 000,00 zł

2.                         1.  Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”-  limit dostępnych środków: 697 906,00zł

 

Termin składania wniosków: od dnia 13.06. 2011 do dnia 12.07.2011 roku

 

Szczegółowe informacje dotyczą naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD – www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w dziale „Aktualności” oraz w biurze LGD, a także na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl

 

 

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1.            Operacja musi być zgodna z:

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,

- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

2.            Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

- co najmniej 4 punktów w przypadku działania Małe projekty,

- co najmniej 3 punkty w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi,

Miejsce składania wniosków: wniosek należy składać osobiście w siedzibie LGD – „Partnerstwo Izerskie” Ubocze 300 59-620 Gryfów Śląski (poniedziałek – piątek  8.00 – 16.00)

 

 

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Data wytworzenia dokumentu: 07-06-2011
Dokument wytworzony przez: Referat finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Marek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2011 07:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 923
07 czerwca 2011 07:20 Mariusz Marek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl