Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie oły Podstawowej w Kopańcu, Budowa 10 miejsc do wypoczynku na terenie Gminy Stara Kamienica , Budowa 3 słupów informacyjnych w Kopańcu, realizowanego w ramach projektu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Saksonia –Polska 2007-2013 EuRegioVital(e) 2011

Stara Kamienica, 30.11.2010r. RRG.OŚ.7627/ 12-4 /2010 Informacja o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kopańcu, Budowa 10 miejsc do wypoczynku na terenie Gminy Stara Kamienica , Budowa 3 słup&o

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie Programu oczyszczania Gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Stara Kamienica, 04.09.2010r. RRG.OŚ.7627/18/2010 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stara Kamienica Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Wykaz osób którym w 2009 roku udzielono pomocy publicznej

WYKAZ OSÓB KTÓRYM W 2009 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Stara Kamienica podaje do publicznej wiadomości wykaz

Wykaz podatników którym w 2009 roku udzielono ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych

Wykaz podatników którym w 2009 roku udzielono ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) W&oacut

Zatrzymaj banner przewijany