Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty (2009) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

Komunikaty

OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY Zgodnie z przepisami art. 130 § 2 Kodeksu pracy, pracownikom przysługuje dzień wolny za święto Bożego Narodzenia – 26 grudnia, przypadające w 2009 roku w sobotę W związku z powyższym...

czytaj więcej o Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy »

Obwieszczenie

Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów–Dziwiszów, na obszarze...

czytaj więcej o Obwieszczenie »

Obwieszczenie

Komunikaty

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Stara Kamienica dla obrębu Stara Kamienica, Kromnów, Rybnica Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27...

czytaj więcej o Obwieszczenie »

Obwieszczenie

Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Stara Kamienica dla obrębu Kopaniec, Kromnów oraz Rybnica Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3...

czytaj więcej o Obwieszczenie »

Obwieszczenie

Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Stara Kamienica dla obrębu Kopaniec, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica oraz Stara Kamienica Na podstawie...

czytaj więcej o Obwieszczenie »

Obwieszczenie

Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica w obrębie miejscowości Mała Kamienica, Wojcieszyce, Kromnów,...

czytaj więcej o Obwieszczenie »

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wydania decyzji znak: RRG.OŚ.7627/01//8-09/1-11/09 zmieniającej decyzję znak: RRG.OŚ.7627/01/10-09 z dnia 16.07.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody w miejscowości Starta Kamienica i Kromnów” realizowanego w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec”

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA z dnia 18 listopada 2009 r. Na podstawie art. 85 ust. 3, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wydania decyzji znak: RRG.OŚ.7627/01//8-09/1-11/09 zmieniającej decyzję znak: RRG.OŚ.7627/01/10-09 z dnia 16.07.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody w miejscowości Starta Kamienica i Kromnów” realizowanego w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec” »

Realizacja: IDcom.pl