Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

O G Ł O S Z E N I E składanie ofert na wykonywanie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Stara Kamienica w sezonie zimowym 2011/2012

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stara Kamienica

zwraca się z prośbą

do podmiotów gospodarczych składanie ofert na wykonywanie prac w zakresie zimowego

utrzymania dróg na terenie gminy Stara Kamienica w sezonie zimowym 2011/2012

zgodnie z wymaganymi standardami tj.:

a. odśnieżanie jezdni,

b. posypywanie jezdni w przypadku wystąpienia śliskości,

c. ustawienie płotków przeciwśnieżnych

d. oczyszczanie poboczy z piasku po zimowym posypywaniu

Zimowemu utrzymaniu podlegają drogi o łącznej długości 86,75 km w tym: 40,45 km drogi gminne

i 46,30 km drogi powiatowe.

Wykonujący przedmiotową usługę zobowiązany będzie we własnym zakresie do

zabezpieczenia materiałów do zimowego utrzymania, w tym także piasku posiadającego

granulację 0,1 – 1 mm oraz środki chemiczne (Naci).

 

Zainteresowani świadczeniem takich usług powinni złożyć do tutejszego urzędu

(sekretariat pok. nr 16) do dnia 15 sierpnia 2011r. – ofertę zawierającą:

  • informację o posiadanym sprzęcie oraz wysokość stawki za 1 godz. jego pracy;
  • koszt ustawienia i zdjęcia 1 mb zapory przeciwśnieżnej;
  • czas w jakim podmiot gotowy jest podjąć działania związane z usuwaniem zjawisk zimowych.

                                                                                                                      /-/ Wojciech Poczynek

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 sierpnia 2011 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 521
04 sierpnia 2011 13:45 Mariusz Marek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl