Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wojcieszyce.

Stara Kamienica, 09.03. 2015r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe

obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji c

obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICAo przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Barcinek.

Stara Kamienica, 19 sierpnia 2014 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica

Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie Antoniów

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Antoniów  

Zatrzymaj banner przewijany