Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów,

OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, Stara Kamienica

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębów Barcinek, Kromnów, Nowa Kamienica, Rybnica, St

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Kamienica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla obszarów położonych w obrębie Antoniów II

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Antoniów, gmina Stara Kamienica (Antoniów II) Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Kamienica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla obszarów położonych w obrębie Antoniów I

19.01.2012r. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Antoniów, gminy Stara Kamienica Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Zatrzymaj banner przewijany