Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Wojcieszyce

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Wojcieszyce Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz na pod

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stara Kamienica

Stara Kamienica, 17.08.2016 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica o wyłożeniu do public

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stara Kamienica

Stara Kamienica, dn. 23.03.2016r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

Zatrzymaj banner przewijany