Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stara Kamienica

Stara Kamienica, 17.08.2016 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica o wyłożeniu do public

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stara Kamienica

Stara Kamienica, dn. 23.03.2016r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Stara Kamienica

Stara Kamienica, dn. 07.04.2015r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zatrzymaj banner przewijany