Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Wojcieszyce

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Wojcieszyce Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Wojcieszyce

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Wojcieszyce

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Stara Kamienica, dnia 24 stycznia 2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stara Kamienica o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznegowglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek

Stara Kamienica, 03.01.2017 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica o wyłożeniu do publ

Zatrzymaj banner przewijany