Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICAo przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Barcinek.

Stara Kamienica, 19 sierpnia 2014 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica

Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie Antoniów

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Antoniów  

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów,

Zatrzymaj banner przewijany