Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów.

Projekt planu wyłożony zostanie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,    w dniach od 01.07.2015 r. do 29.07.2015 r.   w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica, w godzinach urzędowania.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi zmianami odbędzie się w dniu w 07.07.2015 roku o godzinie 13.00       w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowiska. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stara Kamienica z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12.08. 2015 roku.

    

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2015 09:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 800
23 czerwca 2015 09:21 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany