Obwieszczenia - zagospodarowanie przestrzenne

KOMUNIKAT w sprawie wycofania wyłożonego do publicznego wglądu projektu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARA KAMIENICA DLA OBRĘBU WOJCIESZYCE.
K O M U N I K A T

 

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że wycofuje  wyłożony do publicznego wglądu, projekt STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARA KAMIENICA DLA OBRĘBU WOJCIESZYCE.

Ponowne wyłożenie opracowania nastąpi w późniejszym terminie. Ogłoszenie takie zostanie zamieszczone na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica, w lokalnej prasie i na tablicach ogłoszeń w miejscowościach.

 

                                                                                                                        WÓJT

                                                                                                               (-) ZOFIA ŚWIĄTEK

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.11.2016
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Korkuć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2016 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Wajda
Ilość wyświetleń: 642
10 listopada 2016 12:35 (Kamila Wajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2016 12:35 (Kamila Wajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany