Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

III przetarg na sprzedaż zabudowanej działki nr 335 w Wojcieszycach

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Wojcieszyce, w gran

II przetarg na sprzedaż działki nr 225/28 w Starej Kamienicy

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym położona

II przetarg na sprzedaż działki nr 76/1 w Chromcu

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Chro

II przetarg na sprzedaż działki nr 48/1 w Chromcu

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Chro

I przetarg na sprzedaż zabudowanej działki nr 8/1 w Kromnowie

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym położonym w miejsc

GSWiK "KAMIENICA" Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce.

Stara Kamienica: Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce Numer ogłoszenia: 153866 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Komunikat o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. Rozbudowa hali sportowej poprzez budowę łącznika pomiędzy istniejącą halą sportową a budynkiem szkoły w Starej Kamienicy

KOMUNIKAT Nr 01 / 2015 z 4 maja 2015 r. Zamawiający – Gmina Stara Kamienica, w imieniu której działa Wójt Gminy, z siedzibą w Starej Kamienicy zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Komunikat o unieważnieniu postępowania pn. Wykonanie i montaż 23 szt tablic powitalnych, wykonanie i montaż 10 szt tabliczek informacyjnych, przygotowanie projektu graficznego i tekstów tabliczek informacyjnych - Część 3 – Przygotowanie projektu graficznego oraz tekstów tabliczek informacyjnych

KOMUNIKAT Nr 01/2015 z 16 kwietnia 2015 r. Zamawiający – Gmina Stara Kamienica, w imieniu której działa Wójt Gminy, z siedzibą w Starej Kamienicy, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie i montaż 23 szt tablic powitalnych, wykonanie i montaż 10 szt tabliczek

Zatrzymaj banner przewijany