Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 226/1 w Rybnicy

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

informacja o ogłoszeniu przetargu - lokale mieszkalnr nr 1 i 2 w Małej Kamienicy 31

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2010r, Nr 102, poz.

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej tj. Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie i świetlicy wiejskiej w Rybnicy

Stara Kamienica: Budowa pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej tj. Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie i świetlicy wiejskiej w Rybnicy Numer ogłoszenia: 335632 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Prace konserwatorskie zabytkowego barokowego ołtarza głównego z poł. XVIII w. w kościele parafialnym p.w. św. Barbary w Wojcieszycach – Etap I

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych , w skrócie u.p.z.p. (tekst jednolity :Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759, z późniejszymi zmianami ) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamie...

Informacja o zmianie ogłoszenia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce

Numer ogłoszenia: 278042 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 142585 - 2013 data 13.07.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Stara Kamienica, Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, te

Przetarg nieograniczony pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce

Stara Kamienica: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce. Numer ogłoszenia: 142585 - 2013; data zamieszczenia: 13.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: Z

Przetarg nieograniczony - Prace konserwatorskie zabytkowego barokowego ołtarza głównego z poł.XVIII w kościele parafialnym pw. Św. Barbary w Wojcieszycach - ETAP I

Jelenia Góra: Prace konserwatorskie zabytkowego barokowego ołtarza głównego z poł.XVIII w kościele parafialnym pw. Św. Barbary w Wojcieszycach - ETAP I Numer ogłoszenia: 135859 - 2013; data zamieszczenia: 07.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

przetarg ograniczony w Wojcieszycach, działka nr 346

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2010r, Nr 102, poz.

Zatrzymaj banner przewijany