Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Wykonanie i montaż 23 szt tablic powitalnych, wykonanie i montaż 10 szt tabliczek informacyjnych, przygotowanie projektu graficznego i tekstów tabliczek informacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Wykonanie i montaż 23 szt tablic powitalnych, wykonanie i montaż 10 szt tabliczek informacyjnych, przygotowanie projektu graficznego i tekstów tabliczek informacyjnych

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego pn.:"Wykonanie i montaż 23 szt tablic powitalnych, wykonanie i montaż 10 szt tabliczek informacyjnych, przygotowanie projektu graficznego i tekstów tabliczek informacyjnych"

Pytanie 1 z dnia 01.04.2015 godzina 17.49 Czy w związku z faktem zaistnienia istotnej i mogacej wprowadzić w błąd uczestników postępowania - wady w tekście SIWZ - na stronie 12/32 siwz_2.doc, Zamawiający zamierza, po poprawieniu tekstu SIWZ, przesunąć termin składania ofert i wyznaczy nowy termin składania dokumentacji przetargowej? Odpowiedź:...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie i montaż 23 szt tablic powitalnych, wykonanie i montaż 10 szt tabliczek informacyjnych, przygotowanie projektu graficznego i tekstów tabliczek informacyjnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: stara-kamienica.bipgmina.pl Stara Kamienica: Wykonanie i montaż 23 szt tablic powitalnych, wykonanie i montaż 10 szt tabliczek informacyjnych, przygotowanie projektu graficznego i tekstów tabli

ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 31 w Starej Kamienicy

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu:

informacja o ogłoszeniu II przetargu

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu W&oacut

Zatrzymaj banner przewijany