Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie - I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Kopańcu, działka nr 124/13

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

ogłoszenie - II przetrag na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w Małej Kamienicy nr 31

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

ogłoszenie - II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w Małej Kamienicy 31

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nr 07/13 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMO

ogloszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego wnr 1 w Starej Kamienicy 62

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

ogloszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 76/1 w Chromcu

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

ogłoszenia na oddanie w dzierżawę działki nr 134 w Barcinku

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

ogłoszenie o II przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 346 w Wojcieszycach

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu:

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 48/1 w Chromcu

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

ogloszenie o przetargu na sprzedaż dzialki nr 346/2 w Małej Kamienicy

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

Zatrzymaj banner przewijany