Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu ustnego przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek w Starej Kamienicy i Rybnicy

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2010r, Nr 102, poz. 651) informuje, że w dniu &nb

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt szkół w ramach projektu „ Indywidualizacja nauczania w gminie Stara Kamienica”

Zgodnie z art. 92 ust.2 w nawiązaniu do art.92 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych, w skrócie u.p.z.p. (tekst jednolity:Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759, z późniejszymi zmianami ) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. & ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w gminie Stara Kamienica.

Stara Kamienica: Doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w gminie Stara Kamienica Numer ogłoszenia: 417904 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o przetargu

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2004r, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że w dniu 17 listopada 2011 roku

Ogłoszenie o przetargu

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm ) informuje, że w dni

Ogłoszenie o przetargu

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2010r, Nr 102, poz. 651) informuje, że w dniu

Informacja o ogłoszeniu przetargu.

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2010r, Nr 102, poz. 651) informuje, że w dniu

I N F O R M A C J A - WYKAZ NR 04/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY i DZIERŻAWY

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 26 WRZEŚNIA 2011 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 04/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY i DZIERŻAWY OBEJMUJĄCY: Lokal mieszkalny nr 4 w Starej Kamienicy nr 78 (dzia ...

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Stara Kamienica i Barcinek

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2010r, Nr 102, poz. 651) informuje, że w dniu 05 września 2011 roku zostały ogłoszone prz

Zatrzymaj banner przewijany