Przetargi

Komunikat o unieważnieniu postępowania pn. Wykonanie i montaż 23 szt tablic powitalnych, wykonanie i montaż 10 szt tabliczek informacyjnych, przygotowanie projektu graficznego i tekstów tabliczek informacyjnych - Część 3 – Przygotowanie projektu graficznego oraz tekstów tabliczek informacyjnych

KOMUNIKAT Nr 01/2015

z 16 kwietnia 2015 r.

 

Zamawiający – Gmina Stara Kamienica, w imieniu której działa Wójt Gminy, z siedzibą w Starej Kamienicy, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 

Wykonanie i montaż 23 szt tablic powitalnych, wykonanie i montaż 10 szt tabliczek informacyjnych, przygotowanie projektu graficznego i tekstów tabliczek informacyjnych

 

Część 3 – Przygotowanie projektu graficznego oraz tekstów tabliczek informacyjnych

 

Publikowane na portalu centralnym Urzędu Zamówień Publicznych – w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 66808-2015 z 25.03.2015r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy z o s t a ł o  u n i e w a ż n i o n e  w części 3 zamówienia – Przygotowanie projektu graficznego oraz tekstów tabliczek informacyjnych.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Odmowa zawarcia umowy przez Wykonawcę DEMIRA s.c. Ewa Zwolińska, Mirosław Iwański z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 20 B   58-530 Kowary, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  w części 3 zamówienia pn. Przygotowanie projektu graficznego oraz tekstów tabliczek informacyjnych oraz w związku z tym, że cena drugiej w kolejności oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne:

Ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) art. 94 ust. 3 oraz art.  93 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2.

 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                        /-/ Zofia Świątek

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2015 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 890
16 kwietnia 2015 12:24 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie załącznika [komunikat.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2015 12:20 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany