Przetargi

II przetarg na sprzedaż działki nr 225/28 w Starej Kamienicy

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym położona w miejscowości Stara Kamienica,   w granicach działki nr  225/28 o powierzchni 0,21 ha.

Działka położona w spokojnej okolicy w zabudowie rozproszonej w otoczeniu zieleni, na wzniesieniu roztacza się widok na pogórze Karkonoskie. Lokalizacja dla funkcji mieszkalnej korzystna. Teren płaski. Powiązania z otoczeniem bezkonfliktowe. Na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy – 35,3m2.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00085878/2, wolną od wpisów ostrzeżeń               i obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu  Stara Kamienica nieruchomość położona jest na terenie  oznaczonym symbolem  R,RMobszary rolne na których dopuszcza się zachowanie istniejącej i sytuowanie nowej zabudowy siedliskowej.

 

  • Cena wywoławcza wynosi -  39.700,00 zł 
  • Wadium wynosi                      -   4.000,00 zł

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica  dnia  07 września 2015 roku o godz. 1300.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 września 2015 roku, na konto Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży  w wysokości 370,00  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin poprzedniego przetargu – 03.08.2015r.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  05 sierpnia  2015 roku.

  

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.08.2015
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2015 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamila Wajda
Ilość wyświetleń: 2366
05 sierpnia 2015 13:06 (Kamila Wajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany