Uchwały Rady Gminy 2006-2010 (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

uchwała nr LIX /364/10 z dnia 10.11.2010 r. -w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stara Kamienica.

Uchwała nr LIX /364/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stara Kamienica.

uchwała nr LIX /363/10 z dnia 10.11.2010 r. -Dotycząca zmiany uchwały Nr IV/14/02 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce.

Uchwała Nr LIX / 363/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 10 listopada 2010r. Dotycząca zmiany uchwały Nr IV/14/02 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8...

uchwała nr LIX /362/10 z dnia 10.11.2010 r. -w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Stara Kamienica na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018”

Uchwała Nr LIX / 362/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Stara Kamienica na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018&rdqu

LIX /361/10 - z dnia 10.11.2010 r. - w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania Gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032”.

Uchwała Nr LIX / 361/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania Gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032”. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 ...

uchwała nr LIX/360/10 - w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Stara Kamienica.

Uchwała nr LIX / 360 /10 Rada Gminy Stara Kamienica z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marc

uchwała nr LIX / 359/10 z dnia 10.11.2010 r. - w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2010.

Uchwała nr LIX/359/2010 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2010. Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 s

uchwała nr LIX/ 358/10 z dnia 10.11.2010 r.- w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszyce.

Uchwała Nr LIX /358/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 10 listopada 2010 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpi

uchwała nr LIX / 357/10 z dnia 10.11.2010 r.-w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

UCHWAŁA Nr LIX / 357/10 RADY GMINY STARA KAMIENICA Z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z

uchwała nr LIX /356/10 z dnia 10.11.2010 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

UCHWAŁA Nr LIX /356/10 RADY GMINY STARA KAMIENICA Z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1

uchwała nr LIX/355/10 z dnia 10.11.2010 r. -w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

UCHWAŁA LIX / 355/10 RADY GMINY STARA KAMIENICA z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Zatrzymaj banner przewijany