Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Uchwały Rady Gminy 2006-2010 zobacz archiwum »

uchwała nr LIX/355/10 z dnia 10.11.2010 r. -w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

UCHWAŁA  LIX / 355/10

RADY GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 10 listopada 2010 r.

 

 

w sprawie  sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 13 ust. 1, art. 28 i 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.                        z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomość położoną w Rybnicy,                 w granicach działki nr  576/3 o powierzchni  1006m2.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu  do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Rady Gminy Stara Kamienica.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 07:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 765
24 listopada 2010 07:14 Bożena Sawicka - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl